Bisqit Academy - cursuri Power BI

Politica de confidențialitate

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

și POLITICA DE COOKIES

 

Scopul informării

Prezenta informare urmărește explicarea modului în care se realizează procesarea, inclusiv colectarea și stocarea, utilizarea, schimbul și protejarea datele tale cu caracter personal, atunci când utilizezi produsele și serviciile noastre, precum și site-ul nostru web www.bisqit.ro, în mod direct – de la tine, sau prin mijloace automate. În acest sens datele personale pot fi colectate prin intermediul cookie-urilor.

Întrucât cunoaștem importanța datelor tale cu caracter personal, ne angajăm să protejăm, să respectăm și să păstrăm confidențialitatea acestora în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu. De aceea, este important pentru noi să îți furnizăm, într-o manieră integrată și eficientă informațiile referitoare la prelucrarea datelor, inclusiv în ceea ce privește datele pe care le procesăm, temeiul procesării, precum și drepturile tale în legătură cu datele procesate.

Cine suntem și cum ne poți contacta

Suntem SNOOP ON SOLUTIONS SRL sau ne mai poți recunoaște sub denumirea de Bisqit Academy, o societate care funcționează în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în București, Str. Drumul Gura Caliței nr. 4-32, Bl. 3, sc. A, etaj 9, ap. 127, cod poștal 032604, Sectorul 3.

Pentru orice informații legate de protecția datelor tale, ne poți contacta la adresa de e-mail contact@bisqit.ro.

Definirea unor termeni

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul”), oferă definiția termenilor folosiți în materia protecției și prelucrării datelor cu caracter personal, dintre care menționăm:

 • Date cu caracter personal –orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă:
 • Identificată– o persoană care se diferențiază într-un grup anume de persoane față de ceilalți membri ai grupului;
 • Identificabilă– acea persoană care poate fi identificată, fie direct, fie indirect, prin raportare la un identificator (element de identificare) de natură fizică, fiziologică, psihică, economică, culturală sau socială;
  • Exemple de date cu caracter personal:numele, prenumele, adresa, o adresă de e-mail, seria și/sau numărul cărții de identitate sau pașaport, date privind locația, numărul de înmatriculare al unei mașini, imaginile captate de camerele de supraveghere video, un IP, un cookie ID etc.;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal –orice operațiune asupra datelor cu caracter personal (prin mijloace automate sau neautomate/manuale);
  • Exemple de operațiuni de prelucrare:colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal; 
 • Persoană vizată persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate;
 • Consimțământ– orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 • Operator –orice persoană fizică sau juridică, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Împuternicitul –orice persoană fizică sau juridică înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • Terț –orice persoană fizică sau juridică, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, Operatorul ori Împuternicitul sau persoanele care, sub autoritatea directă a Operatorului sau a Împuternicitului, sunt autorizate să prelucreze date;

Datele cu caracter personal privesc numai persoanele fizice (persoanele vizate), nu și cele juridice, indiferent de modalitatea de prelucrare (automată sau manuală).

Nu poate fi considerat consimțământ valabil exprimat acela care presupune lipsa unei acțiuni sau o inacțiune, prin urmare un consimțământ „implicit” nu este valabil.

Protecția datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Regulamentului, SNOOP ON SOLUTIONS SRL prelucrează date cu caracter personal în scopuri legitime, cu respectarea integrală a dispozițiilor legale aplicabile. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale și automate), în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

În ipoteza în care prelucrarea datelor cu caracter personal urmează a se face ulterior într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul va furniza, anterior prelucrării ulterioare, informații privind scopul respectiv și orice alte informații suplimentare relevante în acest sens. 

Ne angajăm să asigurăm luarea măsurilor de securitate rezonabile pentru a păstra în siguranță informațiile în formă electronică sau fizică și pentru a împiedica accesul, modificarea sau dezvăluirea neautorizată a datelor tale cu caracter personal. În acest sens, prelucrarea datelor va fi guvernată de următoarele principii: (1) legalitate, echitate și transparență; (2) scop determinat, explicit și legitim; (3) minimizarea datelor; (4) exactitate, actualitate; (5) stocare limitată; (6) integritate și confidențialitate; (7) responsabilitate.

Politica de securitate a datelor este susținută de standarde de securitate, de procese și proceduri specifice, stocând informațiile în spații controlate, cu acces restricționat, sau în baze de date electronice care necesită logare și parole. 

Informațiile pe care le colectăm

Datele pe care le colectăm sunt furnizate direct de către tine, prin completarea formularului de contact sau prin comunicarea acestora prin alte mijloace (de exemplu: telefon, e-mail, completarea formularului de contact, urmare a solicitării unei oferte etc.).

Datele personale precum numele, adresa, e-mail, telefon, sau altele asemenea nu sunt colectate decât în măsura în care sunt furnizate în mod direct de către tine via e-mail sau în alte modalități directe de comunicare.

Mai precis, politica noastră de securitate a datelor este aplicabilă cu privire următoarele situații: (1) când este vizitat website-ul nostru; (2) când sunt cerute și/sau furnizate informații; (3) când este solicitată o ofertă de contract; (4) când este completat formularul de contact pe website-ul nostru; (5) când este efectuată o cercetare analitică cu privire la website-ul nostru. 

Anumite date fără caracter personal sunt colectate automat când vizitezi site-ul nostru – cum ar fi tipurile de browser și versiunile folosite, sistemul de operare folosit, site-ul web de la care ajunge un sistem de acces la site-ul nostru, data și ora accesului la Internet, o adresă IP, furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces și orice alte date și informații similare care pot fi utilizate pentru personalizarea afișării site-ului nostru pe dispozitiv sau în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației. 

Modalitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal

Site-ul nostru web www.bisqit.ro are ca scop prezentarea generală a informațiilor legate de societatea noastră, de serviciile, echipamentele și tehnologiile utilizate, precum și de echipa noastră, fiind adresat publicului larg interesat de serviciile noastre.

Prin urmare, putem primi de la tine date pe care le putem procesa, chiar în lipsa unei relații contractuale. Spre exemplu, putem folosi datele personale pe care ni le trimiți via e-mail pentru a putea răspunde unei solicitări adresate de tine.

Pentru website, folosim date de identificare non-personale pentru a analiza utilizarea site-ului. Asemenea date sunt, spre exemplu, informațiile cumulate pe paginile vizitate de utilizatorii noștri, în scopul îmbunătățirii designului și a conținutului site-ului nostru. În utilizarea datelor non-personale de identificare, nu facem nicio concluzie cu privire la vizitatorii site-ului nostru.

De asemenea, este posibil să utilizăm adresele de e-mail din baza noastră de date în scop de marketing și informare, sens în care îți vom transmite, odată cu acestea, și o opțiune clară și facilă de renunțare.

Pe scurt, informațiile personale vor putea fi folosite: (1) pentru a opera, furniza, îmbunătăți și menține website-ul nostru; (2) pentru a transmite informații, inclusiv prin email, despre serviciile noastre și pentru a răspunde solicitărilor tale; (3) pentru comunicarea directă cu tine, prin intermediul formularului de contact sau prin email, pentru a solicita feedback-ul tău și pentru a te ține la curent cu serviciile noastre; (4) pentru a monitoriza, pentru a analiza și pentru a înțelege interacțiunea persoanelor care ne vizitează site-ul cu serviciile oferite.

În ceea ce privește clienții persoane juridice, aceștia au obligația ca înainte de a
transfera datele personale ale utilizatorilor și ale persoanei de contact către SNOOP ON SOLUTIONS SRL, să obțină consimțământul acestora pentru prelucrare a datelor, conform nevoilor de executare a contractului și altor nevoi menționate în articolele anterioare. Transferând datele personale ale utilizatorilor și ale persoanei de contact, clientul persoană juridică atestă că a fost obținut consimțământul utilizatorilor și al persoanei de contact pentru prelucrarea datelor lor personale de către SNOOP ON SOLUTIONS SRL conform prevederilor de mai sus, asumându-și întreaga responsabilitate.

SNOOP ON SOLUTIONS SRL își ia angajamentul de a nu te contacta în legătură cu alte aspecte, în afară de cazul în care ne soliciți în mod expres acest lucru. De asemenea, te vom contacta în legătură cu alte chestiuni dacă avem aprobarea ta în acest sens.

SNOOP ON SOLUTIONS SRL va putea dezvălui date cu caracter personal și atunci când suntem obligați prin lege să raportăm anumite informații autorităților competente sau există situații în care trebuie să transmitem informații precum: accidente, bolile infecțioase care pot pune în pericol siguranța altora șamd. Destinatarii informațiilor pot fi:

 • Autoritățile locale
 • Poliția
 • Alte autorități

Drepturile tale

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului, în calitate de persoană vizată, ai posibilitatea exercitării următoarelor drepturi în legătură cu datele tale cu caracter personal:

 • Dreptul la informare(art. 13 și 14 din Regulament) – ai dreptul să cunoști, chiar de la momentul la care se face colectarea datelor, modul în care datele tale urmează a fi utilizate, drepturile tale cu privire la respectivele date, destinatarii acestora etc.;
 • Dreptul de acces la date(art. 15 din Regulament) – ai dreptul de a solicita și obține o confirmare cu privire la prelucrarea ori nu a datelor tale cu caracter personal și, în caz afirmativ, ai dreptul de acces la datele respective și la alte informații utile care te privesc;
 • Dreptul la ștergerea datelor(art. 17 din Regulament) – ai dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor tale cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate (cu excepția datelor prelucrate pentru a oferi publicului dreptul la informare, ori în scopuri statistice ori de arhivare, pentru îndeplinirea unei obligații legale ori pentru constatarea sau apărarea unui drept în fața instanțelor de judecată);
 • Dreptul la rectificarea datelor(art. 16 din Regulament) –  îți permite să obți, la cerere, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte;
 • Dreptul la restricționarea datelor(art. 18 din Regulament) –  acest drept poate fi exercitat, spre exemplu, pentru apărarea unui drept sau interes legitim în fața instanțelor competente, fiind un drept temporar;
 • Dreptul la portabilitatea datelor(art. 20 din Regulament) –  ai dreptul de a primi datele tale cu caracter personal și pe care ni le-ai furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, respectiv dreptul de a transmite aceste date altui operator;
 • Dreptul la opoziție(art. 21 din Regulament) – ai dreptul de a te opune prelucrării datelor tale personale, atunci când acestea sunt prelucrate în scop de marketing direct;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 • Dreptul de a formula o plângerela Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sectorul 1, cod poștal 010336, București, Romania, Telefon: +40.318.059.211/ +40.318.059.212, adresă de email: anspdcp@dataprotection.ro.

Scopul prelucrării

SNOOP ON SOLUTIONS SRL își desfășoară activitatea principală în domeniul prestării de servicii de instruire/predare, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu.

În scopul desfășurării activității mai sus menționate, datele cu caracter personal sunt prelucrate numai în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabilă, cu stricta respectare a termenilor și condițiilor specificate prin prezenta Informare. 

Temeiul prelucrării

SNOOP ON SOLUTIONS SRL procesează datele tale cu caracter personal în strictă concordanță cu dispozițiile art. 6 alin. (1) din Regulament, temeiul prelucrărilor de date cu caracter personal fiind:

 • Îndeplinirea unei obligații legale – există situații în care suntem obligați, prin lege, să realizăm anumite operațiuni de prelucrare de date cu caracter personal și putem fi obligați să dezvăluim aceste informații unor terțe părți, precum organe de cercetare penală etc.
 • Interesul legitim – prelucrarea datelor obținute de la tine poate fi făcută și în considerarea interesului legitim al SNOOP ON SOLUTIONS SRL, desigur cu respectarea principiului proporționalității și al subsidiarității.
 • Consimțământul  prelucrarea datelor cu caracter sensibil se face cu consimțământul prealabil, explicit, clar și neechivoc al persoanei vizate.
 • Executarea unui contract  în desfășurarea raporturilor contractuale cu clienți, furnizori, parteneri, colaboratori etc., SNOOP ON SOLUTIONS SRL prelucrează date cu caracter personal în vederea executării propriilor obligații și a realizării drepturilor izvorâte din acestea.

Durata de păstrare a datelor

Ne asumăm angajamentul de a stoca informațiile tale atât timp cât este obligatoriu prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, datele tale vor fi stocate doar în măsura în care (și cât timp) este necesar.

Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă vom prelucra datele tale pe perioada existenței unui contract între tine și societatea noastră, respectiv pe perioada necesară asigurării serviciilor de instruire/predare.

POLITICA DE COOKIES

Cookie-urile sunt fișiere care stochează informații despre tine, browser-ul tău web și comportamentul tău pe internet. Ele sunt fișiere foarte mici păstrate pe PC-ul sau dispozitivul tău, ce pot fi folosite de site-urile sau de aplicațiile web pentru a ajusta experiența ta online.

La momentul accesării site-ului nostru, pe dispozitivul tău va fi trimis un fișier cookie care identifică browser-ul cu scopul de a contribui la îmbunătățirea funcționalității site-ului. Genul acesta de fișiere fac posibilă, în principal, recunoașterea terminalului tău și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor tale și asigurarea unei experiențe de navigare plăcute.

În situația în care alegi s blochezi cookie-urile, unele funcționalități ale site-ului nostru vor fi oprite, iar acest fapt este posibil să genereze disfuncționalități sau erori de folosire, pe care le poți remedia prin deblocarea acestora.

În acest sens, trebuie să știi că atunci când vizitezi site-ul nostru web pentru prima dată, serverul stochează un anumit cookie în browser-ul său. La toate vizitele succesive acestei prime vizite, serverul își va cere cookie-ul pentru a-l citi și a încărca o anumită configurație a site-ului care să fie cea mai potrivită pentru tine.

Cookie-urile noastre sunt folosite în scopuri de marketing sau pentru a identifica părțile site-ului de care ești interesat. Informațiile vor fi după folosite pentru a arăta reclame și paginile
noastre adaptate interesului tău, individualizate după preferințele tale, oferte și promoții care credem că te-ar putea interesa.

De asemenea, cookie-urile permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai utilă și mai plăcută și îmbunătățesc eficiența publicității online.

Ce este un cookie?

Un Internet Cookie (termen cunoscut și ca „browser cookie” sau „HTTP cookie” sau pur și simplu cookie) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente de pe care tu accesezi site-ul nostru.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către site-ul nostru unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet pasiv (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul tău). Cookie-urile în sine nu solicita informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (tu) și un web-server (noi). Dacă tu alegi să accesezi site-ul nostru din nou, acesta va putea citi informația deja stocată despre tine și preferințele tale și va reacționa în consecință.

Care este durata de viată a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce părăsești website-ul nostru și unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când revii (cookie-uri permanente). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de tine în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe site-ul nostru pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori. Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc ”third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de noi. Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile noastre de confidențialitate.

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

Cookie-uri de performanță a site-uluiacest tip de cookie reține preferințele tale pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Cookie-uri de analizăacest cookie ne spune daca ai mai vizitat site-ul nostru până acum. Browser-ul ne va spune daca ai deja acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac.

Atât timp cât nu ești înregistrat pe site-ul nostru, acest cookie nu poate fi folosit pentru a te identifica, fiind folosit doar în scop statistic. Dacă ești însă înregistrat putem ști, de asemenea, detaliile pe care ni le-ai furnizat, cum ar fi adresa de e-mail.

Cookie-uri pentru geotargetting – acest tip de cookie este utilizat de către un soft care stabilește din ce țară provii. Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul – chiar și atunci când ești pe pagina noastră în limba română sau în altă limbă vei primi aceeași reclamă.

Cookie-uri de înregistrare – atunci când te înregistrezi pe acest site, generam un cookie care ne anunță daca ești sau nu înregistrat. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care ești înregistrat și daca ai permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite să asociem orice comentariu pe care îl postezi pe site-ul nostru cu username-ul tău. Daca nu ai selectat opțiune „păstrează-mă înregistrat”, acest cookie se va șterge automat când vei închide browser-ul sau calculatorul.

Cookie-uri pentru publicitate – Aceste cookie-uri ne permit să aflam daca ai vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul acesteia și cât timp a trecut de când ai văzut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim și pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookie-uri aparținând unei terțe părți, pentru o mai bună targetare a publicității. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stochează informații despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori.

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate – aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți: Google, Facebook, Twitter, Profitshare etc. O mare parte din publicitatea pe care o găsiți pe acest site aparține terțelor părți. Unele dintre aceste părți folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cât de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea câte persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeași reclamă.

Companiile care generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidențialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile acelor terțe părți pot fi folosite pentru a îți arăta publicitate targetata și pe alte site-uri, bazându-se pe navigarea ta pe site-ul nostru.

Alte cookie-uri ale terțelor părți

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații, sau pentru a customiza o aplicație. Datorita modului de utilizare, site-ul nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile noastre.

Site-ul nostru poate utiliza Google Analytics, care ne ajută să înțelegem cum utilizezi site-ul nostru şi în ce fel îți putem îmbunătăți experiența. Aceste cookie-uri monitorizează, de exemplu, timpul petrecut de tine pe site şi pe paginile vizitate, ceea ce ne ajută să producem un conținut adecvat care îți va capta atenția.

Pentru mai multe informații, îți recomandăm să vizitezi oficială Google Analytics.

Aceste cookie-uri se pot folosi pentru a asigura siguranța și continuitatea utilizării site-ului nostru, dar și pentru a ne comunica, în același timp, ce tip de optimizări sunt preferate de tine.  Din perspectiva faptului că noi vindem servicii, este foarte important să avem o perspectivă asupra statisticii privind numărul de vizitatori ai site-ului nostru care au decis să se înscrie la cursurile noastre, lucru pe care îl înregistrează aceste cookie-uri. De asemenea, datorită acestor cookie-uri, putem să își arătăm reclame publicitare care te-ar putea interesa și care sunt în concordanță cu interesele tale.

Este posibil ca pe site-ul nostru să folosim butoane şi/sau plugin-uri pentru rețelele sociale, care să îți permită să te conectezi la conturile tale sociale în diverse moduri. Pentru ca acest lucru să funcționeze, rețelele sociale, printre care şi Facebook şi Instagram, plasează cookie-uri prin intermediul site-ului nostru.

Email tracking

Acest tip de cookie ne permite utilizarea tehnologiile de monitorizare a email-ului pentru a colecta informații cu privire la deschiderea unui e-mail sau dacă ai dat clic pe un link din cadrul acestuia, recomandat de noi. În același sens, putem utiliza și monitorizarea Facebook pixel în cadrul emailului, care ne ajută la personalizarea mesajelor de marketing viitoare pe platformele Facebook și Instagram.

Google Marketing Platform/Analytics

Site-ul nostru folosește Google Analytics: un serviciu de analiză web oferit de Google inc. care utilizează cookie-urile. Acestea sunt fișiere text stocate pe calculator care permit analizarea modului în care folosiți site-ul.

Dacă accesați anumite pagini de pe site-ul nostru, vor fi stocate date referitoare la byți din adresa IP a sistemului de accesare a utilizatorului, informații despre browser, informații despre sistemul de operare a sistemului de accesare, site-ul de pe care ai a accesat site-ul nostru, subpaginile accesate de pe site, durata petrecută pe site, precum și data și ora la care ne-ai vizitat site-ul.

Informațiile generate de aceste fișiere text despre modul în care a fost utilizat site-ul sunt transmise unui server Google din SUA și stocate pe el. Google va folosi aceste informații ca să evalueze modul de utilizare a site-ului, să întocmească rapoarte despre activitatea de pe site și să ofere și alte servicii legate de activitatea de pe site și utilizarea internetului.

Pentru mai multe informații, îți recomandăm să vizitezi oficială Google Analytics.

 

Google Optimize

Cu Google Optimize testăm diferite variante ale site-ului prin intermediul testelor A / B ca să vedem care e cea mai bună variantă.

Google Ads

În calitate de clienți Google Ads, folosim Google Conversion Tracking, un serviciu de analiză oferit de Google Inc. Dacă ajungeți pe site-ul nostru prin intermediul unui Google ad, Google Ads va instala un cookie pe dispozitivul tău care expiră în termen de 30 de zile și care nu folosește identificarea ta personală.

Mai exact, fiecare Google Ads advertiser are un cookie diferit. Astfel, cookie-urile nu pot fi trasate pe site-urile advertiserilor. Informațiile colectate de la cookie-urile de conversie se folosesc pentru a genera statistici ale ratei de conversie pentru advertiserii care au optat pentru conversion tracking. Astfel, advertiserii știu numărul de utilizatori care au dat click pe ad și au fost redirecționați către o pagină conversion-tag-tagged.

Dacă nu vrei să participi la procesul de tracking, îți poți dezactiva setarea automată a cookie-urilor în setările browserului. De asemenea, poți să dezactivezi cookie-urile de conversion tracking setând browserul să blocheze cookie-urile din domeniul „googleadservices.com”.

Foarte important însă, aceste cookie-uri nu oferă informații personale despre tine, deci nu ai putea fi identificat, ci ele au scopul exclusiv de a ne ajuta pe noi să generăm statistici referitoare rata de conversie a unui ad.

Facebook Custom Audiences

De asemenea, folosim instrumentele de comunicare oferite de rețeaua socială Facebook, și anume Website Custom Audiences. În esență, modul în care utilizezi datele, generează un checksum (valoare hash) ireversibil și impersonal care poate fi transmis lui Facebook spre analiză și în scopuri de marketing.

Pentru a utiliza produsul Website Custom Audiences, se folosesc cookie-urile Facebook. Pentru mai multe informații despre scopul și sfera colectării datelor și despre procesarea și utilizarea lor ulterioară de către Facebook, precum și despre opțiunile de setare prin care vă puteți proteja confidențialitatea, vedeți politica de confidențialitate Facebook.

De ce sunt cookie-urile importante pentru noi?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționarii eficiente a site-ului nostru, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptate preferințelor și intereselor tale.

Este important să știi faptul că refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă ca nu vei mai primi publicitate online, ci doar ca aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele tale, evidențiate prin comportamentul de navigare.

De asemenea, cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa ca nu pot fi executate și nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies.

Particularizează-ți setările browser-ului în ceea ce privește cookie-urile, pentru a reflecta un nivel confortabil pentru tine al securității utilizării acestora.

Dacă nu te deranjează cookie-urile și ești singura persoana care utilizează computerul, poți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces. Dacă împarți accesul la calculator, poți lua în considerare setarea browser-ului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închizi browser-ul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.

Cum pot opri cookie-urile?

Din păcate, nu există opțiuni standard prin care cookie-urile să poată fi dezactivate, fără a dezactiva și funcționalitățile şi însemnele caracteristice pe care le plasează acestea pe site-ul nostru. În cazul în care nu ești siguri dacă ai sau nu nevoie de ele, ne-ar ajuta să lași activate toate cookie-urile recomandate de noi.

Dacă însă își dorești să oprești unul sau mai multe cookie-uri, trebuie să știi că toate browser-ele oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor, în ”opțiuni” sau în meniul de ”preferințe” al browser-ului tău.

Modificări aduse prezentei politici

Prezenta Informare poate fi modificată de către SNOOP ON SOLUTIONS SRL oricând și, în mod special, în cazul în care este necesar conform dispozițiilor legale aplicabile în materia prelucrării și protecției datelor cu caracter personal.

Orice modificare/actualizare a Politicii de Confidențialitate și de Cookies va fi adusă la cunoștință prin afișarea pe website-ul nostru a versiunii modificate/actualizate a Politicii de Confidențialitate și de Cookies.

Este recomandabilă lecturarea cu atenție a prezentei Informări, pentru a fi în deplină cunoștință de cauză cu privire la dispozițiile acesteia. Pentru orice informații suplimentare, te rugăm să ne scrii la adresa de e-mail contact@bisqit.ro.